ក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកចំនួន 2 ដែលត្រូវចុះបញ្ជីនៅក្នុងផ្សារហ៊ុនកម្ពុជា

ផ្សារមូលបត្រកម្ពុជា (CSX) បានប្រកាសកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី៩ ខែមិនា ឆ្នាំ២០២៣ ថាបានផ្តល់ការយល់ព្រមជាគោលការណ៍ដល់ក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកចំនួនពីរ ដើម្បីចុះបញ្ជីនៅក្នុងផ្សារហ៊ុនរបស់ខ្លួន។ CSX បានបន្ថែមនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថា ក្រុមហ៊ុនទាំងពីរគឺ Mengly J. Quach Education PLC និងក្រុមហ៊ុនផលិតថាមពលដើរដោយពន្លឺព្រះអាទិត្យ Green Sustainable Ventures (Cambodia) Co., Ltd., CSX ដោយក្រុមហ៊ុនទីមួយនឹងចុះបញ្ជីមូលបត្រកម្មសិទ្ធិ ហើយក្រុមហ៊ុនទីពីរនឹងចុះបញ្ជីមូលបត្របំណុលគឹ មូលបត្របំណុលបៃតង។

សេចក្តីថ្លែងការណ៍បាននិយាយថា”ដើម្បីចុះបញ្ជីជាផ្លូវការនិងមានការជួញដូរមូលបត្ររបស់ពួកគេនៅលើផ្សារមូលបត្រកម្ពុជាក្រុមហ៊ុនទាំងពីរត្រូវទទួលបានការយល់ព្រមលើការផ្តល់ជូនជាសាធារណៈពីនិយតករមូលបត្រកម្ពុជានិងបំពេញតម្រូវការចុះបញ្ជីបន្ថែមទៀតរបស់CSX”។

សម្រាប់ការយល់ព្រមជាគោលការណ៍លើការចុះបញ្ជីមូលបត្រភាគហ៊ុនខណៈដែលក្រុមហ៊ុន Mengly J. Quach Education PLCគឺជាក្រុមហ៊ុនទី១០ដែលបានចុះបញ្ជីក្នុងផ្សារមូលបត្រកម្មសិទ្ធបច្ចុប្បន្នមាន ១៥ សាខាដែលមានសិស្សជាង ២០000 នាក់។ រីឯក្រុមហ៊ុន Green Sustainable Ventures (Cambodia) Co., Ltd. គឺជាក្រុមហ៊ុនទី១០ដែលបានចុះបញ្ជីក្នុងផ្សារមូលបត្របំណុល ខណៈដែលក្រុមហ៊ុន ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ ២០១៩ ជាមួយនឹងអាជីវកម្មចម្បងរបស់ខ្លួនក្នុងការផលិតអគ្គិសនីដោយប្រើពន្លឺព្រះអាទិត្យដែលមានអានុភាពសរុប ២០ មេហ្គាវ៉ាត់។

បានចាប់ផ្តើមការជួញដូរនៅឆ្នាំ ២០១២ CSX គឺជាក្រុមហ៊ុនបណ្តាក់ទុនរួមគ្នារវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលកាន់កាប់ភាគហ៊ុនចំនួន ៥៥% និងក្រុមហ៊ុនប្តូរប្រាក់កូរ៉េកាន់កាប់ភាគហ៊ុន ៤៥%។ នាយកប្រតិបត្តិ CSX លោក ហុង សុខហួរ មានប្រសាសន៍ថា អ្នកវិនិយោគប្រមាណ ៣៦០០០ នាក់បានបើកគណនីជួញដូររបស់ពួកគេនៅលើផ្សារហ៊ុនរហូតមកដល់ពេលនេះ។

ប្រភព៖https://www.khmertimeskh.com/